Egzamin poprawkowy dla sędziów klasy B i kandydatów do klasy A. Licencje sędziowskie na sezon 2016/2017

Egzamin poprawkowy dla sędziów "Klasy B" oraz asystentów szczebla okręgowego na sezon 2016/2017 odbędzie się 2 czerwca o godz. 17.30 na stadionie OSiR w Świdnicy. 

W dniu 9 czerwca 2016r. o godz. 16.00 na obiekcie CTS Nowa Ruda - Słupiec odbędą się egzaminy dla kandydatów na sędziów "Klasy A", 

KS PPN Świdnica reprezentować będą następujący sędziowie:
- Bęś Sebastian
- Gawlak Kacper
- Malisz Robert
- Szachniewicz Mariusz
- Szymczyk Jarosław

LICENCJE SĘDZIOWSKIE NA SEZON 2016/2017

Informuję, że wnioski o licencje sędziowskie na sezon 2016/2017 należy składać do 15.06.2016 w siedzibie PPN Świdnica u Pana Eugeniusza Ciury.

Kompletny wniosek  powinien zawierać:
- aktualny druk wniosku
- starą książeczkę licencji (jeżeli w książeczce brakuje miejsca na kolejną pieczątkę - należy złożyć 2 zdjęcia w celu wyrobienia nowej książeczki)
- badania lekarskie
- druk opłaty w zależności od uprawnień sędziego

Druk wniosku o licencję wraz aktualną tabelą opłat można pobrać ze strony www.ozpnwalbrzych.pl


Ref. ds. szkolenia
Adam Żuk