Komunikat Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zawodników Młodzieżowych

Zarząd Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej W związku z Uchwałą Zarządu Dolnośląskiego ZPN z dnia 27.01.2017 niniejszym zawiesza się w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017 postanowienia par. 13 Regulaminu Rozgrywek.

  1. W zawodach IV ligi oraz klasy okręgowej przez cały mecz musi brać udział w grze dwóch zawodników – młodzieżowców, w klasie A – jeden zawodnik – młodzieżowiec w każdej drużynie.
  2. Zawodnikami młodzieżowymi w sezonie 2016/17 są zawodnicy (urodzeni w roku 1996 i młodsi), którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego ukończyli 21 rok życia oraz zawodnicy młodsi. Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest wyłącznie zawodnik posiadający obywatelstwo polskie.
  3. Zawodnicy – młodzieżowcy powinni być oznaczeni w sprawozdaniu zawodów drukowaną literą „M”.
  4. W wypadku braku 1 lub 2 młodzieżowców, drużyna musi rozgrywać mecz w składzie odpowiednio, 10 lub 9 osobowym. Wykluczenie młodzieżowca z gry nie zobowiązuje do utrzymania wymaganej liczby młodzieżowców.
  5. W przypadku kontuzji zawodnika – młodzieżowca po wykorzystaniu limitu zmian, dozwolona jest gra w zmniejszonym składzie, nie mniej jednak jak 7 osobowym.

W sezonie 2017/2018 obowiązywać będą tylko zapisy Regulaminu Rozgrywek § 13 pkt 2 oraz 3.

W nowym sezonie 2017/2018 obowiązywać będą następujące zasady dot. premiowania gry zawodników młodzieżowców.

– IV liga grupa zachodnia i wschodnia.

 Klub z dwóch grup IV ligi, którego zawodnicy Młodzieżowi uzyskają największą łączną ilość minut gry w sezonie 2017/2018, otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 tysięcy złotych. W sytuacji, gdy więcej niż jedna drużyna uzyska taki sam wynik nagroda finansowa będzie rozdzielona między kluby.

 – Kl. „O” strefa Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych.

Klub z czterech grup klasy Okręgowej, którego zawodnicy Młodzieżowi uzyskają największą łączną ilość minut gry w sezonie 2017/2018, otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5 tysięcy złotych. W sytuacji, gdy więcej niż jedna drużyna uzyska taki sam wynik nagroda finansowa będzie rozdzielona między kluby.

Przyjmuje się zasadę, że każdy piłkarz Młodzieżowiec wchodzący na boisku w dodatkowym czasie gry, niezależnie od długości doliczonego czasu, liczoną ma jedną minutę regulaminowego czasu gry. Zawodnik musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz 5 meczów w rozgrywkach ligowych, aby spędzony przez niego czas na boisku został uwzględniony w punktacji końcowej – te dwa warunki muszą zostać spełnione łącznie.