Komunikat nr 21 Komisji Dyscyplinarnej

KOMISJA DS DYSCYPLINY OZPN WAŁBRZYCH

DELEGATURA ŚWIDNICA

NA POSIEDZENIU W DNIU 25-05-2017

Ukarała:

1. Klub LKS Roztocznik karą finansową za nie stawienie się na zawody o mistrzostwo ligi TJ w dniu 20-05-2017 pomiędzy drużynami LKS Roztocznik – Cukrownik Pszenno.

2. Zawodnika klubu LKS Piotrowice Świdnickie karą dyskwalifikacji na 3 mecze od dnia 22-05-2017 oraz dodatkową karą finansową za wysoce niesportowe zachowanie się w czasie meczu o mistrzostwo kl. B gr I w dniu 21-05-2017 pomiędzy drużynami Wierzbianka Wierzna – LKS Piotrowice Świdnickie.

3. Komisja wystosowała pismo do klubu Zjednoczeni Żarów w sprawie uregulowania należności finansowych - ekwiwalent sędziowski za odbyte mecze w dniu 20.05.2017