Składki - 13.05.2015 r.

Składki za KFP i KFD zaktualizowano na dzień 13.05.2015 r. Wszystkich sędziów, którzy zalegaja ze składkami wzywa się do wpłaty do 22.05.2015 r.