Egzamin dla sędziów kandydatów oraz poprawka

W dniu 29.09.2015 r. o godz. 17.00 na Stadionie OSiR w Świdnicy odbędzie się egzamin dla sędziów kandydatów oraz sędziów, którzy do tej pory nie poddali się i/lub nie zaliczyli egzaminu zaliczeniowego na sezon 2015/2016.

Proszę o zabranie stroju sportowego, aktualnych badań lekarskich (bez których sędziowie/kandydaci nie zostaną dopuszczeni do egzaminu) oraz długopisu.

Zbiórka o godz. 16.45
Rozpoczniemy od części pisemnej (30 minut)

Następnie od godz 17.40 przejdziemy do części kondycyjnej, która składa się z:
- 6 biegów po 40 m w odstępach 1,5 minuty (czas na zaliczenie 6,4 sek.) jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje 1 dodatkową próbę 

oraz

Testu interwałowego sprawdzającego naprzemienną aktywność biegu z chodem na następujących zasadach:

Na pierwszy gwizdek prowadzącego test - sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie 35 sekund z miejsca startu. Po czym mają 40 sekund na pokonanie 50 idąc. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 35 sekund po czym następuje przejście 50 metrów w czasie 40 sekund. To składa się na jedno okrążenie.

Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do "strefy chodzenia", którą wyznaczają 2 pachołki (3m przed i 3m za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeżeli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w "strefie chodzenia" to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem otrzymuje ostrzeżenie (żółta kartka), za drugim zostaje wykluczony.

Sędziowie nie mogą opuścić "strefy chodzenia" przed następnym gwizdkiem.

Minima zaliczeniowe:

Test teoretyczny 30 pytań - zasady punktacji:
- odpowiedź pełna 1 pkt
- odpowiedź niepełna w zakresie napomnienia - 0,50 pkt
- odpowiedź błędna 0 pkt
Na zaliczenie 21 pkt.

Test kondycyjny:
- 10 pełnych okrążeń na zaliczenie (czasy bieg - 35 sek / marsz - 40 sek) - sędziowie do 35 lat
7 pełnych okrążeń na zaliczenie (czasy bieg - 35 sek / marsz - 45 sek) - sędziowie powyżej 35 lat

Ewentualny egzamin poprawkowy najszybciej po 20 października 2015