Artykuły

Komunikat nr 22 Komisji Dyscyplinarnej

KOMISJA DS DYSCYPLINY OZPN WAŁBRZYCH

DELEGATURA ŚWIDNICA

NA POSIEDZENIU W DNIU 01-06-2017

Ukarała:

1. Klub Unia Jaroszów karą finansową za nie stawienie się na zawody o mistrzostwo ligi TJM w dniu 27-05-2017 pomiędzy drużynami Victoria Świebodzice – Unia Jaroszów

2. Zawodnika klubu Nysa Kłaczyna karą dyskwalifikacji na 3 mecze od dnia 29-05-2017 oraz dodatkową karą finansową za wysoce niesportowe zachowanie się w czasie meczu o mistrzostwo kl. B gr I w dniu 28-05-2017 pomiędzy drużynami Nysa Kłaczyna – Zagłębie Wałbrzych.

3. Zawodnika klubu Sparta Oleszna karą dyskwalifikacji na 3 mecze od dnia 29-05-2017 oraz dodatkową karą finansową za wysoce niesportowe zachowanie się w czasie meczu o mistrzostwo kl. B gr II w dniu 28-05-2017 pomiędzy drużynami LKS Marcinowice – Sparta Oleszna.

4. Zawodnika klubu Sparta Oleszna karą dyskwalifikacji na 3 mecze od dnia 29-05-2017 oraz dodatkową karą finansową za wysoce niesportowe zachowanie się w czasie meczu o mistrzostwo kl. B gr II w dniu 28-05-2017 pomiędzy drużynami LKS Marcinowice – Sparta Oleszna.

5. Klub Sparta Oleszna karą finansową za ukaranie 5-ciu zawodników ostrzeżeniami (5 ż. k.) w czasie meczu o mistrzostwo kl. B gr II w dniu 28-05-2017 pomiędzy drużynami LKS Marcinowice – Sparta Oleszna.

6. Kierownika klubu Sparta Oleszna karą nagany za nie podpisanie załącznika po meczu o mistrzostwo kl. B gr II w dniu 28-05-2017 pomiędzy drużynami LKS Marcinowice – Sparta Oleszna.

Informuje:

7. Zawieszono karę zawodnikowi LKS Marcinowie na 6 miesięcy tj. do 01-12-2017 w związku z zawodami klasy B gr II odbytymi w dniu 07-05-2017 r. z drużyną Błękitni Owiesno.

8. Zawieszono karę zawodnikowi Gryf Burkatów na 6 miesięcy tj. do 01-12-2017 w związku z zawodami klasy B gr II odbytymi w dniu 03-05-2017 r. z drużyną Błękitni Owiesno.