Wydział Gier

Przewodniczący - Zdzisław Gałązka

Sekretarz - Zbigniew Bryłka

Członek - Adam Posłuszny

Członek - Jan Bodzioch